Departments at Rigshospitalet involved in PERSIMUNE

Klinik

Klinikchef

Kontaktpersoner

Børne Unge Klinikken

Karen Vitting Andersen 

Klaus Müller
Kjeld Schmiegelow


Gastroenterologisk Klinik


Jens Hillingsø 
Allan Rasmussen 

Genomisk Medicin

Finn Cilius Nielsen

Finn Cilius Nielsen

Gynækologisk Klinik

 

Claus Høgdahl 

Hepatologisk Klinik

Ole Hamberg 

Henriette Ytting

Hæmatologisk Klinik

Lars Kjeldsen

Henrik Sengeløv 

Infektionsmedicinsk Klinik

Åse Bengård Andersen

 

Kardiologisk Klinik

Søren Boesgaard 

Finn Gustafsson
Michael Perch 


Klinisk Biokemisk Afd.

Ruth Frikke-Schmidt

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

Liselotte Højgaard

Andreas Kjær

Klinisk Immunologisk afd.

Morten Bagge Hansen

Sisse Ostrowski

Klinisk Mikrobiologisk afd.

Niels Frimodt-Møller

Niels Frimodt-Møller

Nefrologisk Klinik

Bo Feldt Rasmussen 

Søren Schwartz Sørensen

Neonatalklinikken

Steen Axel Hertel

Gorm Greisen

Onkologisk Klinik

Ulrik Lassen

Gedske Daugaard 

Reumatologisk Klinik

Søren Jacobsen 

Søren Jacobsen 

Thoraxanæstisiologisk Klinik 

Hasse Møller 

Rikke Vibeke Nielsen

Thoraxkirurgisk Klinik

Sten Lyager 

Rikke Vibeke Nielsen